• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4

Zaalin - Poetry

1.

Ființăm printre vise,
în versuri,
fragmente de stări, de ecouri,
proiecții și gânduri nescrise
din noapte în zi peste nouri
Plutirea-i caldă și lină
ne poartă fluid în eter
Crâmpeie din noi în cunună
se fac și desfac pân' la cer
Și-așa cuibăriți împreună
ne fiim peste timp, peste lumi
printre oameni și păsări și vise
firesc pe sub nori pe pământ

 

2.

Cu mâna căuș adună-ți gândurile,

mângâie-ți ușor tâmplele,

ce vezi ? ce simți ?

Ești încremenit                                                                                               

între viață și chip.

Sufletu-i strâns, chinuit și stângaci

vrea să-l dezmierzi, nu să taci !

S-a împietrit de atâtea frici și nespuse trăiri,
Mintea-l apasă cu false rostiri.
În trup trăiește captiv, dezmembrat,
Tu ești inert, neschimbat !

Privește-l cum plânge,
Și cruță-i durerea,
Acceptă și iartă,
Iubește plenar

Și arde și doare,
dar mistuie boala

Și-așa renăscut din suspine și vini,
Fi-vei din nou cel dintâi
cu har divin !

 

3.

Cuvintele

creează sau doboară

nasc forme sau schimonosesc

desenează sau șterg contururi

adună oameni sau învrăjbesc

Când sunt aruncate sau răstite

doare

și simți toată greutatea literelor pe șira spinării

Uneori, ți se taie respirația

Coloana devine un ghem de țepi

Zvâcnește

și doare

Cum poți curma năvalnica răstire cuvintelor săgeți ?

 

4.

Aripă-mi sufletul
în zori de zi
cum doar tu știi
Bobițe de rouă
îi vei da să bea
nectarul florilor de catifea
Și din petale trandafirii
veștmânt serafic vei croi
Din patru zări amestecate
arome binecuvântate
Și sunetele de chimval
vântul să le poarte peste mal
Ca într-o clipă lumea toată
să poată sufletul să-mi vadă !

 

5.

Nu vreau să fiu jumătatea nimănui
Eu vreau să fiu întregul unui alt întreg
Să fim copacul cu două trunchiuri a cărui coroană străjuiește la sud infinitul
Cu rădăcinile mărginite în seva pământului pentru a crea echilibrul ființei noastre
Am trăi într-o continuă îmbrățișare
Crengile tale s-ar undui cu ale mele în ritmul bătut uneori de vânt în frunze, alteori de picăturile de ploaie
Soarele ne-ar mângâia, iar Luna ne-ar oglindi
Și-am înmuguri și-am înfrunzi și apoi am înflori la nesfârșit fiind același copac
sub coroana căruia trecătorii ar pipăi nemurirea

 

6.

Acum peste mări se așterne tăcerea
minunile lumii se-ntind peste țărm
E liniște afară și-n suflet
tăcerea te-nvăluie blând cu aburul ei
și valuri așteaptă să-ți mângâie chipul
brăzdat în fiorduri și val de nisip
Căci timpul de-a valma înghesuie ora să treacă într-o clipă
Să mistuie vina
de a fi muritor!

 

7.

Primăvară strai cu soare

Încălțată-n iarbă verde

cu ochi negri și sprâncene,

lungi crenguțe înmugurite,

Te ițești clipind din frunze

mândră cu cireșu-n floare

Murmuri vânt cu praf de soare

și topești iarna din mine ...

 

8. 

Sute de mii de milioane de secunde numără viața din mine fără tine,

dublul ar umple golul dintre noi ?

Ciudat, dar nu simt greutatea minutelor furate încet de o străină

și nici prea tulburatul suflet supus și înstrăinat,

Simt doar plutirea lină, fragilă și fluidă

și fără de durere ce-a existat mereu,

ce nu ne-a fost furată, rănită sau atinsă de niciun gând malefic,

ci doar păstrată-n taină de bunul Dumnezeu !

 

9.

Ah, tomnatica domniță !

Roșcovană ruginie

și cu ochi ca două mure,

cu pistruii de cătină

și cerceii de’Azzeruoli

Are rochie arămie

cu volane colorate

din petale și crenguțe răsucite,

amestecate

cu bobițe și cu frunze scuturate.

Elegantă, somptuoasă,

melancolică, duioasă

te învăluie cu-arome de castani și gutui coapte;

Cu mere, pere, prune, nuci 

te sărută să n-o uiți.

Apoi, te-ademenește-n vie,

Vântul iernii să-l mai ție !

 

10.

Din depărtări senine
mi-ai apărut acum
Cât m-ai umblat în lume
Câți pași topiți pe drum
Câtă răbdare mută
Cât dor mocnit și fum
Ai măsurat cu timpul
Ai adunat în gând
Până ai știut a-mi ridica cu grijă
privirea din pământ
Ca să te văd așa cum ești acum
Să te iubesc
și-ncet să mi te-adun

 

11.

Oare tu simți cum clipa se-atârnă de ziuă

de teamă să nu o prindă noaptea clipind

astfel să ți se împartă chipul în două

Și să privești doar spre cer, când eu te aștept pe pământ ?

 

12.

Jocul dintre cuvinte

ne apropie pănă la întregire

Când silaba ta cuprinde litera mea

într-un diftong perfect

 

13.

Te compun din cuvinte

Imaginile îți dau sens

Te aștept la capăt de vers

 

14.

Ochii blânzi, privirea ta

Trupul meu în umbra sa

adună Fiori

 

15.

Privirea ți-e-n sus

cu pletele nori

Înfipte-n adânc rădăcinile ape

le-ntinzi pe pământ

și-ți curg în cascade pe spate

Din coasta-nverzită

îți cresc pietre

Ești drum

Ne urci peste culmi,

ne cobori lângă prund

Cu brațe păduri ne cuprinzi

ne aduni dintre lumi

În cerc de culori ne dansezi

anotimpuri

Ne șoptești freamăt frunze

Ploi picuri din buze

și din priviri raze sclipiri

Și alămuri din vânturi

Ne cânți peste timpuri

Și râzi soare roată,

lumina sufletului, soartă !

 

16.

Când norii se ating

încet pornește vântul

să mângâie pământul

Și din ciocnirea lină

sărut suav de aburi

tresare unda lumii

iar apele nasc valuri

 

17.

Când marea i se topește cerului în brațe

El îi zâmbește gingaș în colțul gurii raze

și îi aprinde zorii, îi luminează zarea

O leagănă cu vântul, îi tremură suflarea

Și ea-i șoptește pururea în valuri

cântul iubirii dintre maluri

 

18.

Șuvițele timpului nu albesc niciodată

păstrează aroma și izul anilor din spate

se poartă tunse rebel sau plete amestecate

cu zulufi de copil și codițe colorate

Vântul întruna încercându-și norocul

gândește că-ntr-o zi le va schimba sorocul

și își preface boarea suflând când cald, când rece

doar-doar să-i încâlcească ițele

Timpul, neschimbător din fire

acordă vântului o păsuire

să-și metamorfozeze starea

să-i pieptene din păr uitarea

 

19.

Cântă marea-n strune,

la trei bătăi de val –

Un recital

 

20.

Șubi pare încântat 
de staminele din floare 
Stă cu totul răsturnat 
aripile-i râd în soare.
Aparent e suspendat, 
gânditor, în așteptare;
Vântul însă i-a suflat 
un impuls în aripioare 
Și-a pornit tare mirat
Înspre marea căutare !

 

21.

Întregitu-m-am cu 4

4 sferturi 1 timp măiastru

care m-a-nvățat

să fiu

să privesc

s-ascult

să scriu

să accept

să iert

să-nvăț

crugul vieții mai cu rost

 

22.

Șoptește-n umbra mea –

dansează-mi gândul !

Răsai în fața mea –

fii timpul !

 

23.

Vântul bate ritm de vals

unduind petalele

Le ridică într-un dans

potolindu-și toanele

Și le-adie, le dezmiardă

în cununi suflându-le

Să aștepte în balans

pe calea Zefirului

 

24.

Cuvintele

creează sau doboară

nasc forme sau schimonosesc

desenează sau șterg contururi

adună oameni sau învrăjbesc

Când sunt aruncate sau răstite

doare

și simți toată greutatea literelor pe șira spinării

Uneori, ți se taie respirația

Coloana devine un ghem de țepi

Zvâcnește

și doare

Cum poți curma năvalnica răstire cuvintelor săgeți ?

 

25.

Literele dansând se unesc în cuvinte

Alteori se ciocnesc, se despart și rămân ca-nainte

simple contururi – linii și puncte distincte

 

26.

IubirEA

Poartă în rugăciune

MIRosul florii de tei

 

27.

Mii de fulgi au dat năvală

Aseară

În strat gros peste pământ

ne-am trezit cu ei deodată

Afară

să ne-aducă aminte

Iară

să croim printre ei drum

cu nămeți și dor nebun

să-l bătătorim jucându-l

s-alungăm cu bulgări timpul

până se dezmiardă vântul

să ne sufle:

Primăvară !

 

28.

Doar luna știe ..

În noaptea când m-ai sărutat

Căci a venit și clipa ceea

Doar luna ne privea-nstelată 

Pecetluind a noastră soartă 

Sigiliul buzelor - 

Scânteia 

din noaptea când ne-am sărutat

Căci s-a-ntâmplat și clipa ceea 

doar luna ne știa

de sus din bolta-ntunecată

sfioasă ca întâiași dată 

Privea 

ne Scânteia

 

29.

Să dormim spate în spate 

Să formăm ventriculele inimii noastre 

Albastre 

Ca marea 

Cu sarea 

Într-un amestec nedecantabil 

Și vital pentru a nu altera 

Camera de fiire

Eu stânga Tu dreapta 

Uniți de artera Iubirii divine

Ce ne curge 

în vine

Și dacă spre trezire 

Pulsațiile minții 

Ne vor jucară feste 

Și trupurile noastre 

Prinde-vor de veste

Încovoiate-n arc ca de spirală 

Vor continua 

Povestea milenară

 

30.

Vreau să fiu,
Vreau să-mi fii
chiar acum,
Zi cu zi !

Unde ești?
Cât mai stai
să mă cauți ?
Au trecut ani ...

Te astept
zi cu zi,
Unde ești ?
Chiar nu-mi vii ?

Ai venit doar în vis,
Te-am văzut, te-am atins !
Mi-ai zâmbit,
Am clipit …

Unde ești ?
Zi cu zi
mi te-adun,
Ca să știi !

 

31.

Carusel
dans de fier
Cai pictați, înaripați
și calești 
ca-n povești,
Te poartă ușor
într-o horă de dor.
O umbrelă vrăjită
ce-adună grăbită
Rotiri de priviri
și râset și joacă,
de lume uitată,
și clinchet și culoare 
Să uiți că ești mare

 

32.

Murmur

Noaptea târziu, într-o vară senină,
Luna rotundă, lumină în grădină, 
Privește mirată, de sus dintre stele;
Lumea îi pare un ghem de tăcere  
Tu, jos ești mică, dar vrei s-o atingi;
Închizi ochii plini de dorinți
Murmură-i dor, 
Șoptește-i descântul, 
Bată-i și toaca 
Să sclipească pământul
Și când iar mirată se uită-n altă zare 
Murmură cântul răsăritului de soare
Ca să-ți preschimbe zorii dorințele pe rând
Și ce-ai visat o noapte
O viață îți ajung

 

33.

Buzele tale
vibrau a chemare
de lacom sărut
de suflare mut
Ochii tăi în ai mei
se priveau în scântei
Se roteau ne-ncetat
într-un joc delicat
Mâna ta
Trupul meu
Să-l atingă mereu
M-a facut să roșesc
gândul că te doresc
Să m-atingă gura ta
cu toată suflarea sa
și în suflet ochii tăi
Să-mi aprindă-n loc văpăi
Iară degetele tale într-un dans subînțeles
Să-i dea trupului un sens

 

34.

Mi-a râs soarele în geam
Uite acum de dimineață
Mi-a zâmbit pe sub mustață
Tocmai când eu mă trezeam

Mi-a zâmbit de-acolo sus
M-a atins ușor pe față
Mijind ochii ca prin ceață
L-am privit cu un surâs

El străluce
Eu ferice
Că îl văd și azi cum luce
El un licăr
Eu un râset
Că-l aud în mine clinchet

A aprins întreaga zare
Cu ochi mari ca de văpaie
Un surâs cu raze lungi
Murmurând atingeri dulci

A intrat la mine-n gând
Zorile să mi le-nchine

Dorurile să-mi aline

Să pot iubi iar pe pământ

 

35.

 

Mă pierd în ochii tăi albaștri
Cum se cufundă marea-n orizont
În profunzimea lor văd aștrii
ce-ademenesc înspre fiord
Am rătăcit de-a valma pe cărări
Am străbătut și țărm și mări
fără a simți vreodată atâta dezmierdare
într-o privire lină, un zâmbet și-o-ntrebare
Mă căuta intens privirea ta
și ne rosteau cuvintele întruna
Ca timpu-n loc vrăjit să stea
să nu se mai sfârșească lumea

 

36.

Ce-i o papaveracee ?

O firavă erbacee

cu petale dansatoare

și sfioasă în mișcare.

Poate fi policromată:

Roșie, albă pudrată

și albastră câteodată.

Peste câmpuri luna mai

poartă macii în alai !

 

37.

Ascunde-mă în tine

să fiu sunet de bucium

Să mă împrăștii unde

vibrând într-un cuvânt

Ca să dezleg blesteme și farmece și vise

și să renască pururi Iubirea pe pământ

 

38.

Prelungirea brațuLui 

spre coasta Ei 

desenează cochilia 

unei iubiri însemnate 

În decorul etern al naturii umane

 

39.

 

Bal 

pictură pe pânză,

un șal colorat 

cu versuri și gânduri 

vis 

tors din caierul 

vremilor pierdute

în râs de copile împodobite 

cu perle și mătasă 

din al căror suflet 

izvorăște 

dansul plin de mister

 

40.

Păpădie vie 

cu dorinți o mie 

Prins-ai tu în ele 

dorurile mele? 

Să le suflu-n lume 

cu o rugăciune 

Vâlvătaia rază

să nu mi le arză

Ci doar să le-aline 

dogorind suspine 

Murmurul din buze 

Vântul să mi-l strige

Ca să dea uitării 

Arșița durerii

Pân’ la răsărit

Tot voi fi iubit !

 

 

 

41.

Ziduri ai ridicat

casă sufletului

l-au asediat -

Eliberează-l !